WeightWorld Logo

måndag - fredag | 09:00 - 18:00

Villkor

Nyhetsbrevs Registrerings- Tävling

 1. Genom att delta i tävlingen, accepterar deltagare att binda sig till följande regler.


 2. WeightWorld bibehåller sig rätten att avbryta eller ändra Tävlingen eller dessa Regler när som helst utan förvarning. WeightWorld förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra Tävlingen och Reglerna utan förvarning, i händelse av en katastrof, krig, civila eller militära oroligheter, händelser utanför mänsklig kontroll eller faktiska eller förväntade brott mot någon tillämplig lag eller förordning eller någon annan händelse utanför WeightWorlds kontroll. Eventuella ändringar kommer att publiceras i dessa villkor.


 3. Anställda på WeightWorld, alla personer med yrkesmässigt samband med denna kampanj och deras närmaste familjer är inte tillåtna att delta i tävlingen.


 4. Endast ett tävlingsbidrag per person är tillåtet. Om WeightWorld upptäcker eller har skälig grund att tro att vinnaren har använt sig av någon programvara eller automatiserad process för att antingen svara på frågor eller att göra flera poster kan WeightWorld välja en alternativ vinnare. Alla ytterligare Vinnare utses på samma kriterier som den ursprungliga vinnaren och kommer att omfattas av dessa regler.


 5. Alla bidrag måste innehålla namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Deltagarnas uppgifter kommer att bevaras för marknadsundersökningar i enlighet med personuppgiftslagen.


 6. Det finns inga köp krav för att delta i tävlingen


 7. Tävlingen startar varje vecka på måndag. Sista datum för mottagande av online-tävlingsbidrag är midnatt varje söndag.


 8. Det kommer bara vara en vinnare. Vinnaren kommer att meddelas 28 dagar efter tävlingen avslutas via telefon / e-post. Om vinnaren inte kan nås inom 5 dagar av denna 28-dagarsperiod kommer en ny vinnare att utses.


 9. Priset kan inte överlåtas och det finns inget kontant alternativ. WeightWorld förbehåller sig rätten att ersätta ett pris till ett annat av samma värde eller högre när som helst.


 10. Deltagande är gratis och öppen för alla boende i Storbritannien. Anmälan kan endast göras online på WeightWorld.se


 11. Priset är produkter från WeightWorld till ett värde av £100.


 12. Pristagaren kan åläggas att delta i rimlig publicitet och WeightWorld förbehåller sig rätten att använda namn och adress av vinnarna, deras fotografier och ljud-och / eller bildupptagningar av dem i någon form av publicitet.


 13. Lagstiftningen i England och Wales styr detta avtal. Tävlingen stöds av WeightWorld.


 14. Ingen korrespondens kan ske vid frågor som följer under tävlingen

Dela med