Regler och villkor

Här kan du läsa om våra regler och villkor för dig som kund hos oss på WeightWorld.se.

Detta avtal gäller mellan dig som användare av sidan WeightWorld och ägaren av denna sida. Ditt godkännande att förbinda dig med dessa regler och villkor sker efter ditt första besök av denna sida. Om du inte samtycker till dessa regler och villkor så bör du omedelbart avbryta ditt besök av denna sida.

Ingen del av denna sida är menad att upprätta ett kontraktsförslag möjligt för accept. Din order upprättar ett anbud och vår accept av detta upprättas i.o.m. vårt utskick av bekräftelsemail till dig med information att din beställning blivit godkänd och utsänd.

1. Definitioner och Tolkningar
 • "Konto"Innebär den personliga informationen, betalningsinformation och kreditiv använda av användare för att få tillgång till innehåll och/eller något kommunikationssystem på hemsidan.
 • "Leverantör"Innebär tredje part som är ansvarigt för transport av den köpta produkten från vår företagsadress till våra kunder.
 • "Innehåll"Innebär all text, grafik, bilder, ljud, video, mjukvara, data och all annan form av information som kan sparas på en dator som visas på eller formar delar av hemsidan.
 • "Produkter"Innebär alla produkter som WeightWorld marknadsför och/eller möjliggör för försäljning genom hemsidan.
 • "WeightWorld"Innebär ägaren av hemsidan under namnet WeightWorld, lokaliserat på Comfort Click Ltd,106 Lower Addiscombe Road, Croydon, CR0 6AD, United Kingdom.
 • "Service"Innebär kollektivt alla online-faciliteter, verktyg, service eller information som WeightWorld möjliggör via hemsidan antingen nu eller i framtiden.
 • "Betalningsinformation"Innebär detaljer som krävs för köp av produkter från denna hemsida. Detta inkluderar, men är inte begränsat till nummer från kreditkort, bankkort, bankkonto.
 • "Köpinformation"Innebär kollektivt ordrar, fakturor, utskicksnoteringar, recept eller liknande som kan vara i pappersform eller i elektroniskt format.
 • "Adress"Innebär vår placering för verksamheten och är lokaliserat på Comfort Click Ltd,106 Lower Addiscombe Road, Croydon, CR0 6AD, United Kingdom.
 • "System"Innebär all infrastruktur för online-kommunikation som WeightWorld lägger upp via hemsida antingen nu eller i framtiden. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, e-mail, meddelanden, live-chat och e-maillänkar.
 • "Användare"Innebär tredje part som använder hemsidan och inte är anställd av WeightWorld eller agerar som under en anställning.
 • "Hemsida"Innebär den hemsida du för tillfället besöker (www.WeightWorld.se) och någon underdomän av denna sida om det inte framgår av reglerna och villkoren att de är exkluderade.

Personer under 18 år bör använda webbplatsen under överseende av en vuxen. Betalningsinformation måste tillhandahållas av, eller med tillstånd, av en vuxen.

Om du är affärskund, vänligen konsultera våra regler och villkor för affärskunder.

Om varor beställs från ett annat land än WeightWorld hemland så kan importtullar, returavgifter och skatter uppkomma när dina produkter når eller returneras från din destination. WeightWorld är inte ansvarigt för dessa avgifter och vi åtar oss inte att göra beräkningar eller uppskattningar för detta avseende. Om du köper internationellt bör du kontakta dina lokala tullmyndigheter för mer information om kostnader och rutiner. Som köpare av dessa produkter så är du importör i transaktionen och det är därför ditt ansvar att köpet överensstämmer med de lagar som tillämpas i ditt hemland. Vänligen var medveten om att produkter kan bli inspekterade av tullmyndigheten vid ankomst och att WeightWorld inte kan garantera att paketeringen av dina produkter kommer att vara fri från manipulering.

 • 5.1Med förbehåll för de undantag som finns i punkt 6 av dessa regler och villkor så är allt innehåll inkluderande hemsidan, om det inte är upplagt av användare, inkluderande men inte begränsat till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljud, video, datakompilering, sidlayout, underliggande kod och mjukvara tillhörande WeightWorld, våra affiliates eller andra relevanta tredje parter. Genom att fortsätta användandet av denna hemsida så accepterar du att sådant material är skyddat genom tillämpliga lagar i Storbritannien och internationella överenskommelser gällande immateriella rättigheter.
 • 5.2Med förbehåll för de undantag som finns i punkt 7 så har du inte rätt att återproducera, kopiera, distribuera, lagra eller på något annat sätt återanvända material från hemsidan om inte annat framgår på hemsidan eller om du fått ett skriftligt intyg att göra så av WeightWorld.
 • 6.1Om inte annat uttryckligen anges så tillhör alla immateriella rättigheter, inklusive men ej begränsat till, upphovsrätt och varumärken, i produktbilder och beskrivningar tillverkaren eller distributörer av sådana produkter som kan vara tillämpliga.
 • 6.2Med förbehåll för punkt 7 så får du inte återproducera, kopiera, distribuera, lagra eller på något annat sätt vidare utnyttja sådant material om inte annat anges på hemsidan eller om tillåtelse givits i skriftlig form av de berörda tillverkarna eller leverantörerna.

Material från denna hemsida kan återanvändas utan skriftligt tillstånd där någon av undantagen detaljerade i kapitel III av ”the Copyright Designs and Patents Act 1988” tillämpas.

Denna hemsida kan innehålla länkar till andra sidor. Om inte annat framgår så är dessa sidor inte under kontroll av WeightWorld eller någon av våra affiliates. Vi tar inget ansvar för innehållet på dessa hemsidor och frånsäger oss ansvar för eventuella skador som uppkommer efter användande av dessa sidor. Inkluderandet av en länk till en annan hemsida på denna hemsida innebär ingen påskrift av sidorna i sig eller av de som kontrollerar dem.

De som önskar placera en länk till denna hemsida på andra hemsidor kan göra detta endast till startsidan www.WeightWorld.se utan tillåtelse. Djuplänkar (exempelvis länkar till en specifik sida inom hemsidan) kräver tillåtelse från WeightWorld. Om du vill veta mer, vänligen kontakta oss via e-mail på [email protected] eller telefon på 08 44 68 24 03.

 • 10.1Vid användande av formulär eller något annat system på hemsidan ska det göras i enlighet med följande regler:
  • 10.1.1Du får inte använda oanständigt eller vulgärt språk.
  • 10.1.2Du får inte lämna in innehåll som är olagligt eller på annat sätt stötande. Detta inkluderar, utan att begränsa, innehåll som är kränkande, hotande, trakasserande, ärekränkande, könsdiskriminerande eller rasistiskt.
  • 10.1.3Du får inte lämna in innehåll som är avsett att främja eller anstifta till våld.
  • 10.1.4Det rekommenderas att förfrågningar görs på svenska då vi inte kan garantera ett svar på annat språk.
  • 10.1.5De sätt på vilka du identifierar dig själv får inte bryta mot dessa användarvillkor eller tillämpliga lagar.
  • 10.1.6Du får inte uppträda som andra människor, särskilt de anställda och andra företrädare för WeightWorld eller våra affiliates.
  • 10.1.7Du får inte använda vårt system för obehörig masskommunikation så som "spam" eller "skräppost".
 • 10.2Du är medveten om att WeightWorld förbehåller sig rätten att övervaka all kommunikation till oss eller som använder sig av vårt system.
 • 11.1För att köpa varor på denna hemsida och för att använda faciliteterna för forum/chat eller liknande så krävs det att du skapar ett konto som innehåller vissa personuppgifter och betalningsinformation som kan variera beroende på din användning av hemsidan då vi inte kräver betalningsuppgifter innan du vill göra ett köp. Genom att fortsätta att använda hemsidan så framhåller och garanterar du att:
  • 11.1.1all information du skickar in är korrekt och sanningsenlig;
  • 11.1.2du har tillåtelse att lämna betalningsinformation där tillstånd kan krävas och
  • 11.1.3du ska hålla denna information korrekt och uppdaterad.
 • Ditt skapande av ett konto är ytterligare en bekräftelse av din representation och garanti.
 • 11.2Det rekommenderas att du inte delar med dig av dina kontouppgifter, särskilt ditt användarnamn och lösenord. WeightWorld tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstått som ett resultat av att du delgivit dina kontouppgifter till andra personer. Om du använder en delad dator så är det rekommenderat att du inte sparar dina kontouppgifter i din webbläsare.
 • 11.3Om du har anledning att tro att någon annan har kommit över dina kontouppgifter utan ditt medgivande så ska du omedelbart kontakta WeightWorld för att spärra ditt konto och avbryta eventuella köp som gjorts. Vänligen var uppmärksam på att köp endast kan dras tillbaka så länge produkten inte skickats ut. I händelsen att ett obehörigt köp genomförts och produkten avsänts innan du kontaktat oss så tar WeightWorld inget ansvar och du bör kontakta leverantören som står detaljerad i köpinformation.
 • 11.4Vid val av användarnamn så är du skyldig att enligt de villkor som anges ovan i punkt 10. En underlåtenhet att göra detta kan resultera i avstängning och/eller avslut av ditt konto.
 • 12.1Antingen WeightWorld eller du kan avsluta ditt konto. Om WeightWorld avslutar ditt konto så kommer du att meddelas via e-mail och en förklaring till uppsägningen kommer att ges. Trots ovanstående så förbehåller vi oss rätten att avsluta ditt konto utan att ange några skäl.
 • 12.2Om WeightWorld avslutar ditt konto så kommer eventuella pågående beställningar att avbrytas och inga produkter kommer att skickas ut.
 • 12.3WeightWorld Förbehåller sig rätten att avbryta köp utan angivande av skäl, av någon anledning innan betalningen behandlas och levereras.
 • 12.4Om köp av någon anledning avbryts innan produkterna skickats ut så kommer du att återbetalas de pengar du betalat för att genomföra detta köp.
 • 12.5Om du avslutar ditt konto så avbryts eventuella beställningar som ännu inte skickats ut och du blir återbetalad för dessa köp.
 • 12.6Vid en retur kommer kunden att behöva stå för frakten. Frakten återbetalas ej vid ångerrätten. Vid outhämtade paket förbehåller vi oss rätten att debitera kostnaderna för hanteringen som uppstår vid outlösta paket (detta inkluderar returfrakten). Debitering och kostnad för kunden är endast för 59 kr vilket är fraktkostnaden, men kan även vara för eventuella extra kostnader för en returkostnad.
 • 13.1Samtidigt som alla ansträngningar gjorts för att säkerställa att alla grafiska representationer och beskrivningar av produkterna från WeightWorld stämmer överens med de faktiska produkterna, så är inte WeightWorld ansvarigt för några variationer från dessa beskrivningar. Detta utesluter inte vårt ansvar för misstag/fel p.g.a. oaktsamhet från vår sida och avser endast variationer av rätt produkter, inte olika produkter helt. Vänligen se punkt 15.1 för mer information om felaktigt gods.
 • 13.2Vid behov kan du komma att bli tillfrågad att välja [storlek] [modell] [färg] [nummer] [andra funktioner] av produkterna som du köper.
 • 13.3WeightWorld representerar eller garanterar inte att dessa varor kommer att finnas tillgängliga. Lager status visas inte på hemsidan.
 • 13.4WeightWorld förbehåller sig rätten att ändra priser och ändra eller ta bort erbjudanden från tid till annan och efter behov. Samtliga prisuppgifter ses över och uppdateras kontinuerligt.
 • 13.5Alla priser på hemsidan inkluderar moms.
 • 13.6Alla betalningar från vår hemsida WeightWorld sker i kr (SEK) med undantag om du specifikt pratar med vår kundtjänst för att ta kortbetalning till vår brittiska bank, då sker det i brittiska pund (GBP). I dessa undantagsfall som begärts av kunden kan en viss skillnad ske gentemot de priset som står på hemsidan p.g.a bankavgifter. WeightWorld är inte ansvarigt för eventuella avgifter som din bank tar ut vid internationella korttransaktioner. Det sker även i brittiska pund om du vill ha paketet levererat utanför Sverige.
 • 13.7Weightworld förbehåller sig rätten att avbryta, när som helst före leverans och oavsett anledning, en beställning som den tidigare har accepterat. Weightworld kan till exempel göra detta, men utan begränsning, där: (a) Weightworlds leverantörer kan inte leverera varor som de tidigare har lovat att leverera; (b) en händelse utanför Weightworlds kontroll, såsom storm, brand, översvämning, jordbävning, terrorism, strömavbrott, krig, strejk eller fel på datorsystem, innebär att Weightworld inte kan leverera varorna inom rimlig tid; (c) Beställda varor var föremål för ett fel på webbplatsen, till exempel i relation till en beskrivning, pris eller bild, som inte upptäcktes innan beställningen accepterades;
 • 14.1Vi använder DHL samt GLS för att leverera våra varor. Om du vill se dina leveransalternativ, gå till sidan Leverans och Leveransalternativ Sverige innan du beställer.
 • 14.2Det uppskattade datum- och tidsfönstret för leverans av varan anges i bekräftelsemeddelandet (se punkt 3.2.3). Detta beror på leveransalternativet som kunden valt. Leveransalternativet kan variera från nästa arbetsdag till 4 arbetsdagar
 • 14.3Om något händer som:
  • 14.3.1Är utanför vår kontroll och;
  • 14.3.2Påverkar det den beräknade leveransdatumet; kommer detta att synas via spårningen.
  • 14.3.3Du kan även kontakta vår kundtjänst för hjälp med spårningen och få en uppdatering kring den nya leveranstiden.
 • 14.4Leveransen av varorna sker så fort du har mottagit beställningen
 • 14.5Vi kan inte leverera varorna om vi inte kan identifiera dig korrekt. Vår förare kan behöva se en form av ID (pass eller fotokort körkort).
 • 14.6Om vi inte kommit överens om annat, om vi inte kan leverera dina varor inom 30 dagar, kommer vi att:
  • 14.6.1Låta dig veta;
  • 14.6.2Annullera din beställning; och
  • 14.6.3Återbetala dig
 • 14.7Om ingen är tillgänglig vid leverans, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna högst upp på denna sida.
 • 14.8Du är ansvarig för varorna när leverans har skett. Med andra ord övergår risken i varorna till dig när du tar emot varorna.
 • 14.9Vi kan komma att leverera dina varor i omgångar. Om du vill se ifall dina varor kan komma att levereras på detta sätt, logga in på ditt konto på hemsidan.
 • 14.10Om paketet inte skulle hämtas upp och därmed skulle returneras, kommer vi inte att återbetala leveranskostnaden enligt vad kunden har valt.

WeightWorld strävar efter att alltid tillhandahålla högkvalitativa produkter fria från fel och skador. Vid de tillfällen då produkter måste returneras så regleras detta genom våra regler och villkor.

Om du av någon anledning vill returnera din produkt måste du kontakta WeightWorlds kundservice inom 30 dagar från det att du gjort din beställning. Har det gått över 30 dagar utan att vi blivit meddelade att du vill returnera din produkt är vi inte skyldiga att ge dig någon återbetalning.

 • 15.1Om du mottar produkter som inte överensstämmer med de som beställts, om det inte åtföljs av en förklarande beskrivning av de förändringar, med angivande av skäl till dessa förändringar och vilka valmöjligheter du har så bör du kontakta oss inom din cool of tid vilket är 14 dagar, angående retur och detta innan produkten används. WeightWorld är inte ansvariga för att betala leveranskostnaderna. Du kommer att ges möjlighet att få varan ersatt med den du beställt (om den finns tillgänglig) eller att återbetalas via den betalningsmetod du använde dig av vid köptillfället. Återbetalningar och ersättningar kommer att utfärdas efter vårt mottagande av produkterna.
 • 15.2Om en produkt som du köpt har felaktigheter när de levereras till dig så bör du kontakta WeightWorld inom din lagstadgade rätt för att arrangera returleverans. WeightWorld kan därför i vissa fall inte stå för returkostnaderna. Produkter måste returneras i sitt ursprungliga skick med all förpackning och dokumentation. Vid mottagandet av produkterna så kommer det vi kommit överens via mail att prioriteras.
 • 15.3Om någon produkt visar på felaktigheter inom garantiperioden så har du rätt till reparation eller ersättning enligt villkoren i den garantin.
 • 15.4Om produkterna är skadade i transit och skadan är uppenbar vid leverans, så bör du underteckna på packsedeln att produkterna har skadats. I alla sådana händelser bör du anmäla sådana skador till WeightWorld inom 10 dagar och arrangera upphämtning och returnering. WeightWorld är ansvariga för leveranskostnaderna. Vid mottagandet av produkterna så kommer priset på varan som du betalade att återbetalas till dig genom den betalningsmetod du använde dig av vid köptillfället.
 • 15.5Du har en lagstadgad “cooling off”-period. Denna period startar när din beställning är färdigbehandlad och slutar 14 dagar efter det att produkterna har levererats. Om du ångrar dig angående produkterna inom denna period, vänligen returnera dem till WeightWorld inom 14 dagar efter mottagandet. Produkter kan endast returneras av denna anledning om förpackningen är oöppnad och produkterna kan återförsäljas som nya produkter utan extra arbete för WeightWorld. Du är ansvarig för betalning av transportkostnaderna om produkterna returneras av denna anledning.
 • 15.6Om du vill returnera produkter till WeightWorld av något av ovanstående skäl, kontakta oss genom att använda detaljerna på https://www.weightworld.se/kontaktaoss.html för att arrangera lämpligt tillvägagångssätt.
 • 15.7WeightWorld förbehåller sig rätten att utöva bedömningen gällande returer i enlighet till dessa regler och villkor. Faktorer som kan beaktas vid utövandet av denna möjlighet inkluderar men är inte begränsad till:
  • 15.7.1Användning som du kanske redan haft av produkten;
  • 15.7.2Alla egenskaper hos de produkter som kan orsaka dem att försämras eller upphöra snabbare;
  • 15.7.3Det faktum att de produkter som består av ljud- eller bildupptagningar eller mjukvara och att förpackningen har öppnats;
  • 15.7.4Alla rabatter som kan ha utgjort en del av köpeskillingen för de produkter som återspeglar bristande kvalitet som meddelats till kunden vid köptillfället.
 • Sådan bedömning skall utövas endast inom lagens ramar.

Användande av hemsidan är också styrt av vår sekretesspolicy som ingår i dessa regler och villkor av denna referens. För att se sekretesspolicyn, klicka på länken ovan.

 • 17.1WeightWorld ger inga garantier eller utfästelser att hemsidan uppfyller dina krav, att den kommer att vara av tillfredsställande kvalitet, att den kommer att passa för ett visst syfte, att den inte kränker tredje parts rättigheter, att den kommer att vara kompatibel med alla system, att den kommer att vara säker och att all information kommer att vara exakt. Vi ger inga garantier för några specifika resultat från användning av våra produkter/tjänster.
 • 17.2Ingen del av denna hemsida är avsedd att utgöra rådgivning och innehållet på denna hemsida bör inte förlitas på vid beslutstagande eller annan åtgärd.
 • 17.3Ingen del av denna hemsida är avsedd att utgöra ett anbud möjligt till accept.

WeightWorld förbehåller sig rätten att ändra hemsidan, dess innehåll eller dessa regler och villkor när som helst. Du kommer att vara bunden till ändringar av reglerna och villkoren från den första gången du använder hemsidan. Om WeightWorld är skyldigt att göra ändringar i reglerna och villkoren angående försäljningen av produkter p.g.a. lagstiftning så gäller dessa ändringar med automatik alla pågående beställningar utöver eventuella beställningar från dig i framtiden.

Tjänsten tillhandahålls i “befintligt skick” och på tillgänglighetsbasis. Vi ger ingen garanti att tjänsten kommer att vara fri från fel. I största utsträckning tillåten enligt lag så ger vi inga garantier (uttryckligen eller underförstått) angående lämpligheten för ett särskilt syfte, riktigheten i information, jämförbarhet och tillfredsställande kvalitet.

WeightWorld tar inget ansvar för eventuella störningar eller bristande tillgång på hemsidan orsakad av yttre faktorer inkluderande men inte begränsande till, fel hos internetleverantören, fel på utrustning, nätverksfel, strömavbrott, naturkatastrofer, krigshandlingar eller juridiska restriktioner och censur.

 • 20.1I största utsträckning tillåtet enligt lag, så tar WeightWorld inget ansvar för alla direkta eller indirekta förluster eller skador, förutsägbara eller på annat sätt, inklusive indirekta, följdskador, särskilda eller exemplariska skador som uppkommer från användandet av hemsidan eller annan information. Användare bör vara medvetna om att de använder hemsidan och dess innehåll på egen risk.
 • 20.2Ingen del av dessa regler och villkor exkluderar eller utesluter WeightWorld ansvar för dödsfall eller personskador till följd av vårdslöshet eller bedrägeri på den del av WeightWorld.
 • 20.3Ingen del av dessa regler och villkor utesluter eller begränsar WeightWorld ansvar för alla direkt eller indirekta förluster eller skador som uppkommer p.g.a. felaktig leverans av produkter eller beroende av felaktig information som finns på hemsidan.
 • 20.4Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att dessa regler och villkor överensstämmer med de relevanta bestämmelserna i lagen ”the Unfair Contract Terms Act 1977”, i händelse av att någon av dessa regler och villkor finns vara olagliga, ogiltiga eller på annat sätt omöjliga, så ska de delen avskiljas från dessa regler och villkor och de ska inte påverka giltigheten och verkställandet av återstående regler och villkor. Denna del gäller endast inom lagstiftning där en särskild regel är olaglig.

I händelse av att någon part i dessa regler och villkor misslyckas att underlåta någon rätt eller avhjälpa här i, detta skall inte tolkas som ett avstående från denna rätt att åtgärda.

I händelse av en konflikt mellan dessa regler och villkor och tidigare versioner av dem så gäller dessa regler och villkor om inte annat uttryckligen anges.

Alla meddelanden och all kommunikation skall ges till oss antingen per by post till vår affärslokal (se adress ovan) eller via e-mail till [email protected]. Ett meddelande anses som mottaget 3 dagar efter postandet om de skickas med första klasspost och samma dag om e-mail tas emot i sin helhet på en arbetsdag och på nästa arbetsdag om det skickas på en helgdag.

Dessa regler och villkor och relationen mellan dig och WeightWorld ska regleras av och tolkas i enlighet med "the Law of England and Wales" och WeightWorld och du samtycker om att ställa sig under behörighet för "the Courts of England and Wales".

Tävlingsvillkoren nedan gäller för alla tävlingar som erbjuds av WeightWorld. Genom att delta i en tävling som erbjuds av WeightWorld accepteras dessa allmänna tävlingsvillkor samt villkoren för den specifika tävlingen.

Du kan delta i tävlingen om du är över 18 år, och WeightWorld förbehåller sig rätten att kontrollera vinnarnas ålder och utesluta deltagare under 18 år.

Deltagande i tävlingar är gratis, om inget annat anges, och varje person kan endast delta en gång. Fuskförsök och användning av falskt namn och/eller adress kan leda till uteslutning från tävlingen.

WeightWorld kontaktar alla tävlingsvinnare direkt, och inga anställda hos WeightWorld får delta i tävlingar som hålls av oss.

Genom att delta i våra tävlingar ger du även ditt samtycke till att WeightWorld skickar dig servicemeddelanden såsom påminnelser om övergivna korgar och mejl med produkter som du visat intresse för i vår webbshop. Dessutom använder vi även dina uppgifter för riktad marknadsföring.

Våra tävlingar har ej köpvillkor och du deltar automatiskt genom att ge ditt samtycke till att vi skickar dig vårt nyhetsbrev till den registrerade e-postadressen. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev och/eller servicemeddelanden via avregistreringsforumet på vår webbplats eller genom att kontakta kundtjänst.