Sekretesspolicy

WeightWorld förstår att din personliga integritet är viktig för dig, samt att du bryr dig om hur din personliga information används och delas online. Vi respekterar och värdesätter integriteten av alla som besöker den här hemsidan, www.weightworld.se (“Vår Hemsida”) och kommer endast att samla in och använda personlig information på de sätt som beskrivs här, och på ett sätt som stämmer överens med Våra förpliktelser och dina lagliga rättigheter.

Var vänligen och läs den här integritetspolicyn noggrant och försäkra dig om att du förstår den. Ditt godkännande av Vår Integritetspolicy anses inträffa när du först besöker Vår Hemsida. Om du inte accepterar och godkänner denna Integritetspolicy, så måste du omedelbart sluta använda Vår Hemsida.

1. Definitioner och Tolkningar

I den här policy, så kommer de följande termer att ha den följande innebörden:

Konto betyder ett konto nödvändigt för att få tillgång till/använda vissa delar och funktioner av Vår Hemsida;
Kaka betyder en liten textfil placerad på din dator eller apparat av Vår Hemsida när du besöker vissa delar av Vår Hemsida och/eller när du använder vissa funktioner på Vår Hemsida. Detaljer om kakorna som används av Vår Hemsida framförs i sektion 13, nedanför;
Kaka Lag betyder den relevanta delen av Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003;
Personlig Information betyder någon eller all information som relaterar till en identifierbar person som kan antingen direkt eller indirekt identifieras från den informationen. I det här fallet, så betyder det personlig information som du ger Oss via Vår Hemsida. Den definitionen ska, när applicerbar, inkorporera definitionerna tillhandahållna i EU Regulation 2016/679 – the General Data Protection Regulation (“GDPR”);
Vi/Oss/Vår betyder Comfort Click Limited, , ett limited company registered i England under företagsnummer 05614133, vars registrerade address är 106 Lower Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR0 6AD, och vars huvudsakliga trading address är 106 Lower Addiscombe Road, Croydon CR06AD, Surrey, United Kingdom.
 • 2.1 Vår Hemsida är ägd och leds av Comfort Click Limited, ett limited company registrerad i England under företagsnummer 05614133, vars registrerade address är 106 Lower Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR0 6AD, och vars huvudsakliga trading address är 106 Lower Addiscombe Road, Croydon CR06AD, Surrey, United Kingdom.
 • 2.2 Vårt VAT nummer är 887819940.
 • 2.3 Vi är regulerade av ICO (https://ico.org.uk).

Denna Integritetspolicy tillämpas enbart till ditt användande av Vår Hemsida. Vår Hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor. Vänligen notera att Vi har ingen kontroll över hur din information är insamlad, förvarad och använd av andra hemsidor och Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn av några sådana hemsidor innan du tillhandahåller någon information till dem.

 • 4.1 Som den registrerades så har du de följande rättigheter under GDPR, vilket den här Policy och Vår användning av personlig information har designats för att upprätthålla:
  • 4.1.1 Rätten till att bli informerad om hur Vi samlar in och använder personlig information;
  • 4.1.2 Rätten till tillgång av den personliga information som Vi har om dig (se sektion 12);
  • 4.1.3 Rätten till korrigering om någon personlig information som Vi har om dig är inkorrekt eller ofullständig (var vänlig kontakta Oss genom att använda detaljerna i sektion 14);
  • 4.1.4 Rätten till att bli bortglömd – det vill säga, rätten till att fråga Oss att radera någon personlig information som Vi innehar om dig (Vi behåller endast din personliga information för en begränsad tid, som förklaras i sektion 6 men om du vill att Vi raderar informationen tidigare, vänligen kontakta Oss genom att använda detaljerna i sektion 14);
  • 4.1.5 Rätten till att begränsa (dvs förhindra) bearbetning av din personliga information;
  • 4.1.6 Rätten till dataportabilitet (erhålla en kopia av din personliga information för att återanvända med en annan service eller organisation);
  • 4.1.7 Rätten till att invända mot att Vi använder din personliga information för specifika ändamål; och
  • 4.1.8 Rätten med respekt till automatiserade beslut och profilering.
 • 4.2 Om du har några orsaker för klagomål om Vår användning av din personliga information, vänligen kontakta Oss genom att använda detaljer tillhandahålla i sektion 14 och Vi kommer göra vårt bästa för att lösa problemet för dig. Om vi inte kan hjälpa dig, så har du också rätten att lämna in ett klagomål med UK’s supervisory authority, the Information Commissioner’s Office.
 • 4.3 För ytterligare information om dina rättigheter, vänliga kontakta the Information Commissioner’s Office eller din lokala Citizens Advice Bureau.

Beroende på din användning av Vår Hemsida, kan Vi samla in delar av eller samtliga av följande personlig information och opersonlig information (vänligen se sektion 13 av Vår användning av Kakor och liknande teknologi):

 • 5.1 namn;
 • 5.2 födelsedatum;
 • 5.3 kön;
 • 5.4 kontaktinformation såsom email-adresser och telefonnummer;
 • 5.5 leveransinformation såsom fysisk adress, postnummer, land;
 • 5.6 demografisk information såsom postnummer, preferenser, och intressen;
 • 5.7 ekonomisk information såsom kredit / debit kortnummer;
 • 5.8 IP address;
 • 5.9 webbläsare typ och version;
 • 5.10 operativsystem;
 • 5.11 en lista av URL:er som börjar med en refererande hemsida, din aktivitet på Vår Hemsida, och den hemsida som du utträder från;
 • 6.1 All personlig information är bearbetad och lagrad säkert, och inte längre än nödvändigt för de anledning(ar) vilken den först var insamlad för. Vi kommer att rätta oss efter Våra skyldigheter och skydda dina rättigheter under GDPR under alla tider. För mer detaljer om säkerhet se sektion 7, under.
 • 6.2 Vår användning av din personliga information kommer alltid ha en laglig grund, antingen eftersom det är nödvändigt för Vår verkställande av kontraktet med dig, därför att du har godkänt Vår användning av din personliga information (t.ex. genom att prenumerera på mejlutskick), eller därför att det är i Våra lagliga intressen. Specifikt, Vi kan komma att använda din information i följande ändamål:
  • 6.2.1 Tillhandahåller och hanterar ditt Konto;
  • 6.2.2 Tillhandahåller och hanterar din tillgång till Vår Hemsida;
  • 6.2.3 Personifiera och skräddarsy din upplevelse av Vår Hemsida;
  • 6.2.4 Tillhandahåller Våra produkter och tjänster till dig (vänligen notera att Vi behöver din personliga information för att kunna komma i kontakt med dig);
  • 6.2.5 Personifierar och skräddarsyr våra produkter och tjänster för dig;
  • 6.2.6 Svarar på mejl från dig;
  • 6.2.7 Tillhandahåller dig med mejl som du har valt att acceptera (du kan avprenumerera närsomhelst genom att logga in i Ditt Konto);
  • 6.2.8 Marknadsundersökning;
  • 6.2.9 Analysera ditt användande av Vår Hemsida och samla information som möjliggör för oss att fortsätta att förbättra Vår Hemsida och din användarupplevelse;
 • 6.3 Med ditt godkännande och/eller när tillåtet under lag, Vi kan också använda din information för marknadsföring vilket kan inkludera att kontakta dig via mejl, telefon och textmeddelanden med information, nyheter och erbjudanden för Våra produkter och tjänster. Vi kan inte, däremot, skicka dig några oombedd marknadsföring eller spam och kommer ta alla rimliga åtgärder för att försäkra att Vi skyddar dina rättigheter och följer Våra skyldigheter under GDPR och Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003.
 • 6.4 Tredje parter vars innehåll förekommer på Vår Hemsida kan använda tredje parts kakor, som förklaras nedanför i sektion 13. Vänligen referera till sektion 13 för mer information när det gäller kontroll över kakor. Vänligen notera att Vi kontrollerar inte aktiviteter av sådana tredje parter, inte heller den information som de samlar in och använder och vi rekommenderar dig att kolla integritetspolicy från sådana tredje parter.
 • 6.5 Du har rätten att närsomhelst dra tillbaka ditt godkännande till att Vi använder din personliga information, och kan begära att Vi raderar den.
 • 6.6 Vi behåller inte din personliga information för längre än nödvändigt för de anledning(ar) som den först samlades in för. Information vill därefter behållas för de följande perioder (eller dess bevarande kommer bestämmas på följande grunder):
  • 6.6.1 Personlig information om namn, adress, kontaktdetaljer relaterade till en Beställning på Vår Hemsida kommer att behållas under 6 år för att lyda vår skyldigheter under U.K. Consumer Laws när det gäller leverans av varor köpta i England och Wales och våra skyldigheter under EU lag.
 • 7.1 Vi behåller enbart din personliga information så länge som Vi behöver för att kunna använda den som beskrivs i sektion 6, och/eller för så länge som Vi har ditt godkännande för att behålla informationen.
 • 7.2 Delar av eller all information kan förvaras utanför European Economic Area (“the EEA”) (EEA består av alla EU:s medlemsländer, plus Norge, Island, och Liechtenstein). Du bedöms att acceptera och godkänna det genom att använda Vår Hemsida och ge information till Oss. Om Vi förvarar information utanför EEA, kommer Vi att ta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din information är behandlad så säkert som det skulle vara inom UK och under GDPR.
 • 7.3 Informationssäkerhet är väldigt viktigt för Oss, och för att skydda din information Vi har tagit lämpliga åtgärder för att skydda och säkra informationen insamlad via Vår Hemsida.
 • 8.1 Vi kan ibland kontakta tredje parter för att tillhandahålla tjänster till dig åt våra vägnar. Dessa kan inkludera betalningsprocesser, leverans av varor, sökmotor faciliteter, reklam och marknadsföring. I vissa fall, kan tredje parterna kräva tillgång till viss eller all av din information. När någon av din information krävs för sådana syften, Vi vill ta alla rimliga åtgärder för att försäkra att din information hanteras säkert och i enlighet med dina rättigheter, Våra skyldigheter, och skyldigheterna av de tredje parterna under lagen.
 • 8.2 Vi kan sammanställa statistik om användningen av Vår Hemsida inklusive information om trafik, användarmönster, användarnummer, försäljning, och annan information. All sådan information kommer att bli anonymiserad och kommer inte inkludera någon personligt identifierbar information, eller någon anonymiserad information som kan bli kombinerad med annan information och använd till att identifiera dig. Vi kan emellanåt dela sådan information med tredje parter som möjliga investerare, affiliates, partners, och annonsörer. Information kommer endast delas och användas inom lagens gränser.
 • 8.3 Vi kan ibland använda tredje parters informationsprocesser som är lokaliserade utanför European Economic Area (“EEA”) (EEA består av alla EU:s medlemsländer, plus Norge, Island, och Liechtenstein). När vi överför någon personlig information utanför EEA, Vi kommer ta alla rimliga åtgärder för att försäkra att din information är behandlad så säkert som inom UK och under GDPR.
 • 8.4 Under vissa omständigheter, Vi kan bli juridiskt tvungna att dela viss information från hos Oss, vilket kan inkludera din personliga information, till exempel, när Vi är inblandade i juridiska processer, när vi lyder juridiska krav, domstolsbeslut, eller en statlig myndighet.
 • 9.1 Vi kan, från tidpunkt till tidpunkt, öka eller reducera Vårt företag och detta kan involvera försäljning och/eller överlåtelse av kontrollen av hela eller delar av Vårt företag. Personlig information som du har tillhandahållit kan, när relevant för vår del av Vårt företag som överlåts, överlämnas med den delen och den nya ägare eller nya kontrollerande part kan, under villkoren av denna integritetspolicy, bli tillåten att använda den informationen enbart för de samma syften som vilken den var ursprungligen insamlad av Oss.
 • 9.2 I händelse av att någon av din information överförs på så sätt, kommer du att kontaktas i förväg och informeras om förändringarna. När kontaktad kommer du att få valet att ha din information raderad eller undanhålla från den nya ägaren eller den som innehar kontrollen.
 • 10.1 Utöver dina rättigheter under GDPR, som beskrivs i sektion 4, när du överlämnat personlig information via Vår Hemsida, kan du få valen att begränsa Vår användning av din information. Särskilt, Vi strävar mot att ge dig kontroll över Vår användning av din information för syften för direktmarknadsföring (inklusive möjligheten att avsäga sig mottagna mejl från Oss vilket du kan göra genom att avprenumerera genom den tillhandahållna länken i Vår mejl och när du tillhandahåller dina detaljer och genom att hantera ditt Konto).
 • 10.2 Du kan också önska att registrera en eller flera av de föredragna tjänster verksamma i UK: The Telephone Preference Service (“the TPS”), the Corporate Telephone Preference Service (“the CTPS”), och the Mailing Preference Service (“the MPS”). Dessa kan hjälpa dig att förhindra mottagningen av oönskad marknadsföring. Vänligen notera, däremot, att dessa tjänster kan inte förhindra dig att få kommunikation med marknadsföringssyfte som du har godkänt att få.
 • 11.1 Du kan ha tillgång till vissa delar av Vår Hemsida utan att tillhandahålla någon information i huvudtaget. Men, för att använda alla tjänster och funktioner tillgängliga på Vår Hemsida kan du behöva överlämna eller godkänna insamlingen av viss information.
 • 11.2 Du kan begränsa Vår användning av Kakor. För mer information, se sektion 13.

Du har rätten att fråga efter en kopia på några eller all din personliga information som Vi innehar (när sådan information innehas). Under GDPR, ingen avgift behövs betalas och Vi kommer tillhandahålla någon eller all information i respons till din begäran gratis. Vänligen kontakta Oss för mer information på [email protected], eller via att använda kontakt detaljerna nedanför i sektion 14.

 • 13.1 Vår Hemsida kan placera och ha tillgång till vissa Första-parts Kakor på din dator eller apparat. Första-parts Kakor är placerade direkt av Oss och används endast av Oss. Vi har noggrant valt dessa Kakor och har tagit åtgärder för att se till att din integritet och personliga information är skyddad och respekterad hela tiden.
 • 13.2 Genom att använda Vår Hemsida kan du också mottaga vissa tredjeparts Kakor på din dator eller apparat. Tredjeparts Kakor är placerad av hemsidor, tjänster, och/eller parter annat än Oss. Tredjeparts Kakor används på Vår Hemsida för marknadsföringssyften, spåra affiliates. För mer information, vänligen referera till sektion 6, nedanför, och till sektion 13.6 nedanför. Dessa Kakor är inte väsentliga till funktionen av Vår Hemsida och din användning och upplevelse av Vår Hemsida kommer inte försämras genom att vägra tillåtelse till dem.
 • 13.3 Alla Kakor använda av och på Vår hemsida är använda i enlighet med nuvarande Kakor Lag.
 • 13.4 Innan Kakor är placerade på din dator eller apparat, kommer du att omedelbart informeras om vår användning av Kakor. Genom att använda vår hemsida, godkänner du till placering av Kakor och du möjliggör Oss att tillhandahålla den bästa möjliga upplevelse och tjänst till dig. Du kan, om du önskar, förneka samtycke till placeringen av Kakor; Men vissa funktioner av Vår Hemsida kan kanske inte fungera fullt ut eller som tilltänkt.
 • 13.5 Vissa funktioner av Vår Hemsida kräver Kakor för att kunna fungera. Kakor Lag bedömer dessa kakor att vara “strikt nödvändiga”. Dessa Kakor visas nedanför i sektion 13.6. Ditt godkännande kommer inte att behövas för att placera dessa Kakor, men är fortfarande viktigt att du känner till dem. Du kan fortfarande blockera dessa Kakor genom att ändra inställningarna på din webbläsare som detaljeras i sektion 13.10, men vänligen var uppmärksam att Vår Hemsida kan kanske inte fungera ordentligt om du gör så. Vi har tagit stor omsorg för att försäkra att din integritet inte är riskerad genom att tillåta dem.
 • 13.6 The följande förstaparts Kakor kan bli placerade på din dator eller apparat:
  Namn av Kaka Strikt Nödvändiga
  _dc_gtm_UA-16855592-1 yes
  _ga yes
  _gat_UA-16855592-1 yes
  _gid yes
  _hjIncludedInSample yes
  _uetsid yes
  cookie_referral yes
  LOCAL_COUNTRY_CODE yes
  LOCAL_COUNTRY_NAME yes
  PHPSESSID yes
  username yes

  och de följande tredjeparts Kakor kan bli placerade på din dator eller apparat:

  Namn av Kaka Tillhandahållen av
  1P_JAR .google.com
  anj .adnxs.com
  ans3 go.flx1.com
  APISID .google.co.in
  APISID .google.com
  AWSELB api.checkout.com
  check go.flx1.com
  dbm1 go.flx1.com
  fr .facebook.com
  HSID .google.co.in
  HSID .google.com
  id .mookie1.com
  id go.flx1.com
  IDE .doubleclick.net
  mdata .mookie1.com
  MR .bat.bing.com
  MUID .bing.com
  MUIDB bat.bing.com
  NID .google.com
  NID .google.co.in
  OTZ www.google.com
  OTZ apis.google.com
  pa_google_ts .prfct.co
  pa_mrin_ts .prfct.co
  pa_openx_ts .prfct.co
  pa_pubmatic_ts .prfct.co
  pa_rubicon_ts .prfct.co
  pa_twitter_ts .prfct.co
  pa_uid .prfct.co
  pa_yahoo_ts .prfct.co
  PHPSESSID tracking.lengow.com
  r go.flx1.com
  SAPISID .google.com
  SAPISID .google.co.in
  sess .adnxs.com
  SID .google.com
  SID .google.co.in
  SIDCC .google.com
  SSID .google.com
  SSID .google.co.in
  uuid2 .adnxs.com
 • 13.7 Vår Hemsida använder analysverktyg tillhandahållna av HotJar och Google Analytics. Webbanalys refererar till en uppsättning av verktyg som används för att samla in och analysera anonym användarinformation, möjliggör Oss att bättre förstå hur Vår Hemsida är använd. Det, i sin tur, möjliggör Oss att förbättra Vår Hemsida och de produkter och tjänster som erbjuds via den. Du behöver inte godkänna Oss att använda dessa Kakor, men medan Vår användning av dem inte innebär någon fara för din integration eller säkra användning av Vår Hemsida, så möjliggör gör det Oss att fortsätta förbättra Vår Hemsida, göra den en bättre och mer användbar upplevelse för dig.
 • 13.8 Utöver kontrollen som Vi tillhandahåller, kan du välja att möjliggöra eller inaktivera Kakor i din webbläsare. Många webbläsare möjliggör också att inaktivera alla Kakor eller enbart tredjeparts Kakor. Vanligtvis, de flesta webbläsare accepterar Kakor, men det kan komma att förändras. För mer information, vänligen konsultera hjälpsektionen i din webbläsare eller dokumentationen som kom med din apparat. Du kan välja att radera Kakor på din dator eller apparat närsomhelst, men du kan möjligtvis förlora viss information som möjliggör dig tillgång till Vår Hemsida snabbare och mer effektivt inklusive, men inte begränsat till, login och inställningar för personifiering.
 • 13.9 Det är rekommenderat att du behåller din webbläsare och operativsystem uppdaterad och att du konsulterar hjälpen och rådgivning tillhandahållen av utvecklaren av din webbläsare och tillverkaren av din dator eller apparat om du är osäker på justeringar av dina personliga inställningar.

Om du har några frågor om Vår Hemsida eller den här Integritetspolicyn, vänligen kontakta Oss via mejl på [email protected], eller telefon på 08 44 68 24 03, eller via post på 106 Lower Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR0 6AD. Vänligen försäkra dig om att din förfrågan är tydlig, speciellt om det är en förfråga om den information som vi innehar om dig (som under sektion 12, ovanför).

Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy mellanåt (till exempel, om lagen förändras). Eventuella förändringar kommer omedelbart att tillkännages på Vår Hemsida och du kommer bedömas ha accepterat villkoren för Integritetspolicy vid din första användning av Vår Hemsida efterföljt förändringarna. Vi rekommenderar att du kollar den här sidan regelbundet för att hålla dig uppdaterad.