Gurkmeja

Har du dyspepsi (dålig matsmältning)? Gurkmeja kan hjälpa, enligt ny studie


I Sverige rekommenderar läkare ofta att man tar omeprazol, en protonpumpshämmare, för att minska produktionen av magsyra när man får dyspepsi, halsbränna, reflux eller andra matsmältningsproblem.

Men en ny dubbelblind, placebokontrollerad studie publicerad i den medicinska tidskriften BMJ har visat att gurkmeja tillskott potentiellt kan vara en lika effektiv behandling som omeprazol för dyspepsi, matsmältningsproblem, brännande känsla i magen och de åtföljande symtomen.

I studien testades 151 försökspersoners reaktion på curcumin, den aktiva substansen i gurkmeja. De 151 deltagarna hade dyspepsi, dålig matsmältning och symtom som halsbränna, sura uppstötningar, uppblåsthet och illamående. Alla personer i studien fick antingen läkemedlet omeprazol, gurkmeja eller en kombination av de två.

Gurkmeja och omeprazol hade samma effekt

Syftet med studien var att jämföra effekten av gurkmeja och effekten av omeprazol på dyspepsi, som ofta visar sig som halsbränna, buksmärtor, uppblåsthet och andra matsmältningsproblem.

Omeprazol är ett läkemedel som kan köpas receptfritt i Sverige, och används ofta vid behandling av vissa hjärt- och matstrupssjukdomar genom att minska produktionen av magsyra.

Redan 28 dagar in i studien upptäckte forskarna något mycket överraskande. Här utvärderades samtliga 151 personer i studien för sina symtom, som som sagt var magsmärtor, halsbränna, illamående och uppblåsthet.

I utvärderingen fann forskarna inga signifikanta skillnader i dyspepsi symtom i de grupper som respektive tog omeprazol, gurkmeja eller en kombination av de två. Med andra ord hade gurkmeja och omeprazol - eller en kombination därav - samma effekt.

Förutom den antiinflammatoriska och antioxidanta effekten kan curcumin/gurkmeja vara ett alternativ för behandling av dyspepsi med en jämförbar effektivitet som omeprazol, säger huvudförfattaren till studien, Dr. Krit Pongpirul, som är docent vid institutionen för förebyggande och socialmedicin vid Chulalongkorn University i Bangkok, enligt CNN.

Vad är dyspepsi?

Det uppskattas att upp till 40 % av alla svenskar kommer att uppleva dyspepsi under loppet av ett år. Dyspepsi betyder dålig matsmältning, och är inte som sådan en störning i sig utan är istället en samlingsbeteckning för en rad ospecifika symtom i mage och tolvfingertarm.

Med andra ord kan dyspepsi orsakas av en mängd olika tillstånd eller sjukdomar, och några av de vanligaste är:

 • Magsår
 • Reflux, med eller utan matstrupskatarr
 • Inflammation i bukspottkörteln
 • Gallstenar
 • Förstoppning

Vad är symtomen på matsmältningsbesvär?

Dyspepsi, även kallat matsmältningsbesvär, kan vara kronisk, där man ständigt lider av dyspepsi symtom, men andra gånger kan symtomen vara mer periodiska. Därför är det också viktigt att du får det undersökt av din läkare om du upplever följande, som är de vanligaste symtomen på dyspepsi:

 • Tidig mättnadskänsla
 • Intermittent eller konstant smärta eller obehag i magen
 • Att det svider i magen
 • Uppblåsthet
 • Illamående
 • Sura uppstötningar och halsbränna
 • Diarré
 • Kräkningar
 • Förstoppning
 • Luft i magen

Gurkmeja är som en halsbränna huskur, men kan även hjälpa till mot diarré, ont i magen och kräkningar.

Gurkmeja är en gammal medicin

Gurkmeja har använts i århundraden i Sydostasien för att behandla matsmältningsproblem och andra inflammatoriska tillstånd som artrit och ledvärk, visade en vetenskaplig studie från 2017.

I Sverige och resten av västvärlden används gurkmeja främst som kosttillskott, som på grund av curcumins antiinflammatoriska och antioxidanta effekt och tas ofta för att lindra ledvärk och matsmältningsbesvär.

Men det har hittills inte gjorts några kliniska studier som visat på gurkmeja/curcumins effekt på att minska produktionen av magsyra och därmed lindra dyspepsi, halsbränna, reflux eller andra matsmältningsproblem.

Därför är den nya studien också mycket intressant, eftersom det är den första kliniska studien som direkt jämför curcumin/gurkmeja med omeprazol för behandling av dyspepsi.

Och resultaten är mycket lovande, eftersom studien fann att gurkmeja och omeprazol i testgruppen hade samma effekt för att lindra dyspepsi symtom. Läs mer om Gurkmeja Kapslar.

Forskarna bakom studien framhåller dock att de är medvetna om att även om resultaten är lovande så behöver gurkmejans effekt på matsmältningsbesvär undersökas i en större klinisk studie för att kunna bedöma effekten.

Men de påpekar att "[den] randomiserade kontrollerade studien ger mycket tillförlitliga bevis för behandling av funktionell dyspepsi", och tillägger att "de nya resultaten från vår studie potentiellt motiverar att använda curcumin för klinisk behandling".

Andra intressanta artiklar